XXX lat na fali czyli benefis Dariusza Paczkowskiego

Z okazji trzydziestolecia pracy artystycznej, znanego street artowca i działacza społecznego.
Podczas dwóch dni wspólnie z uczestniczkami i uczestnikami festiwalu tworzyć on będzie malowidło ze swoim przesłaniem.

w w w . f a c e b o o k . c o m